Contributie

English? Go to http://www.devo58.nl/en/contributie/

Contributiebeleid DEVO’58 – Seizoen 2023-2024

Jaar contributie veldvoetbal:             € 190
Jaar contributie zaalvoetbal:             € 160
Gecombineerd lidmaatschap:            € 340
Half jaar contributie:                           € 95 (na toestemming bestuur)
Club van 58:                                           €58                                                                                                                                                        

Contributie betaling via ClubCollect

 • Voor de inning en verwerking van de contributie werkt DEVO’58 samen met ClubCollect. ClubCollect is geen incassobureau maar geeft administratieve ondersteuning bij het innen van de contributie.
 • ClubCollect informeert de leden over de contributiebetalingen via SMS en e-mail. Zorg er daarom voor dat de juiste contactgegevens bekend zijn bij de ledenadministratie ledenadministratie@devo58.nl.
 • Via de toegestuurde link kom je op de persoonlijke betaalpagina van ClubCollect waar je de contributie factuur kunt inzien, downloaden en betalen. Hier geef je aan of je de contributie in één keer wilt betalen of in termijnen (let er wel op dat ClubCollect per termijn administratiekosten rekent).
 • De betalingen lopen via automatische incasso of via iDeal.
 • Na ontvangst van het ClubCollect bericht heb je 20 dagen de tijd om je keuze door te geven, je ontvangt in deze periode herinneringen vanuit ClubCollect.
 • Om wanbetalers tijdig te kunnen signaleren hanteren we de volgende tijdlijn:
  • 19 september 2023: Bericht ClubCollect wordt verstuurd naar de leden.
  • 19 september –  30 september 2023: Doorgeven van de betaalkeuze via ClubCollect.
  • 1 – 10 oktober 2023: Leden die de betaalkeuze niet hebben gemaakt en zo hun contributiebetalingen nog niet gestart zijn, ontvangen een herinnering vanuit het bestuur.
  • 20 oktober 2023: Leden die geen enkele reactie hebben gegeven, krijgen een speelverbod opgelegd voor de trainingen en de wedstrijden.
 • Leden die zich wel hebben aangemeld via ClubCollect maar niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen, kunnen ook een speelverbod opgelegd krijgen. Bij herhaaldelijk niet betalen wordt een incassotraject opgestart waarbij de kosten voor het betreffende lid zijn.


Vragen over ClubCollect

 • Heb je inhoudelijke vragen over je contributie of heb je op 15 oktober 2023 nog geen bericht ontvangen van ClubCollect, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@devo58.nl.
 • Heb je technische problemen met het inloggen of instellen van ClubCollect, neem dan contact op met support@clubcollect.com. Meer informatie over ClubCollect is te vinden op clubcollect.com


Openstaande achterstallige contributie 2022-2023

 • Leden die nog een contributie open hebben staan van een eerder seizoen moeten die 1 september 2023 hebben voldaan.
 • Leden die na 15 september 2023 nog een openstaande contributie hebben, krijgen een speelverbod voor trainingen en wedstrijden.

Afwijkende contributies

Half jaar contributie

 • De situatie waarbij een lid van DEVO’58 aaneengesloten een half seizoen of meer niet kan trainen en wedstrijden kan spelen, bieden we de mogelijkheid tot de aanvraag voor half jaar contributie waarbij je lid blijft van DEVO’58 tegen het half jaartarief. Geldige redenen zijn o.a.: zware blessure, zwangerschap, stage/studie buitenland etc.
 • Het verzoek voor half jaar contributie dient vóór 20 januari 2024 bij het bestuur binnen te zijn en elke situatie zal afzonderlijk door het bestuur beoordeeld worden. Alle verzoeken die ná 20 januari 2024 binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
 • Als in het seizoen 2022-2023 half jaar contributie toegekend is, is dit niet automatisch opnieuw geldig in het nieuwe seizoen. Voor seizoen 2023-2024 dient, indien van toepassing, het verzoek voor half jaar contributie opnieuw aangevraagd te worden op basis van bovenstaande richtlijnen.

Club van 58:

 • Club van 58 leden zijn donateurs van onze club. Door deze bijdrages kunnen we als club extraatjes aanschaffen zoals bijvoorbeeld in het verleden een nieuwe muziekcomputer voor in de kantine.
 • Club van 58 leden hebben een naambordje in de kantine en staan bij DEVO’58 geregistreerd als verenigingslid (dus niet als KNVB bondslid en zijn niet speelgerechtigd voor wedstrijden).
 • Club van 58 leden mogen gebruik maken van de trainingsfaciliteiten die op de reguliere trainingsmomenten ter beschikking worden gesteld.


Opzegging lidmaatschap

 • Opzeggen kan alleen door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@devo58.nl.
 • Bij het opzeggen van het DEVO’58 lidmaatschap vóór 20 januari 2024 kunnen leden een verzoek indienen bij het bestuur voor half jaar contributie.
 • Bij opzegging ná 20 januari 2024 betalen leden voor het gehele seizoen.
 • Uitschrijving gebeurt alleen als voldaan is aan alle contributieverplichtingen.