Contributie

Mededeling: vanaf het seizoen 2015-2016 is DEVO’58 een samenwerking gestart met ClubCollect. Voor dit seizoen betekent het dat alle leden die nog een betalingsachterstand hebben, een betalingsverzoek krijgen vanuit ClubCollect. Vanaf seizoen 2016-2017 innen we voor alle leden de contributie via ClubCollect. Mocht je hierover nog vragen hebben, ga naar http://www.clubcollect.com of stuur een mail met je vraag aan penningmeester@devo58.nl

Contributiebeleid DEVO’58 – Seizoen 2015-2016

Jaar contributie veldvoetbal: € 150
Jaar contributie zaalvoetbal: € 120
Gecombineerd zaal/veld lidmaatschap: € 250
Half jaar contributie: € 75

Contributie betaling
Contributie betalingen geschieden per automatische incasso. Leden die zich inschrijven als lid van DEVO’58 machtigen DEVO’58 om de contributie automatisch te incasseren van de opgegeven IBAN (bij uitzonderlijke situaties kan contant/via overschrijving betaald worden ná overleg met de penningmeester).
De automatische incasso wordt in één keer of in vier termijnen geïnd (afhankelijk van keuze opgegeven bij inschrijving) op:
1 september 2015 Jaarcontributie/1e termijn contributie
1 november 2015 2e termijn contributie
1 januari 2016 3e termijn contributie
1 maart 2016 4e termijn contributie

Openstaande achterstallige contributie
Als een automatische incasso niet uitgevoerd kan worden (onvoldoende saldo, onjuiste IBAN etc.) ontvangt je bericht per post en per e-mail met het verzoek het openstaande bedrag alsnog binnen 21 dagen zelf over te maken naar de rekening van DEVO’58. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de penningmeester via penningmeester@devo58.nl.

Als na twee herinneringen en berichtgeving aan de aanvoerder geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek tot betaling en het openstaande bedrag €75 of hoger is, zal de openstaande betalingsachterstand overgedragen worden aan Alektum incasso. Alektum zal vanaf dat moment incassokosten doorberekenen van €40 aanvullend op het openstaande contributiebedrag. Ook wordt de spelerspas ingetrokken tot de betaling is voldaan.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de correcte registratie van jouw gegevens bij DEVO’58. Vooral met het oog op eventuele incasso’s en communicatie hieromtrent is het van belang dat IBAN/woonadres/e-mailadres gegevens correct geregistreerd staan. Mochten er recent wijzigingen in jouw situatie zijn geweest, kun je dit doorgeven aan ledenadministratie@devo58.nl

Achterstallige betalingen vorig seizoen: Van de leden die op 15 augustus 2015 nog een betalingsachterstand hebben van eerdere seizoenen, wordt de spelerspas ingetrokken tot op het moment dat de contributie voldaan is.

Half jaar regeling
De situatie waarbij een lid van DEVO’58 een aaneengesloten half seizoen of meer niet kan trainen en wedstrijden kan spelen, bieden we de mogelijkheid tot de aanvraag voor half jaar contributie waarbij je lid blijft van DEVO’58 tegen het half jaartarief.
Geldige redenen zijn o.a.: zware blessure, zwangerschap, stage/studie buitenland etc.
Het verzoek voor half jaar contributie dient vóór 1 januari 2016 bij het bestuur binnen te zijn en elke situatie zal afzonderlijk door het bestuur beoordeeld worden. Alle verzoeken die ná 1 januari 2016 binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
Als in het seizoen 2014-2015 half jaar contributie toegekend was, is dit niet automatisch opnieuw geldig in het nieuwe seizoen.
Voor seizoen 2015-2016 dient, indien van toepassing, het verzoek voor half jaar contributie opnieuw aangevraagd te worden op basis van bovenstaande richtlijnen.

Opzegging lidmaatschap
Opzeggen van het DEVO’58 lidmaatschap dient te gebeuren vóór 14 augustus 2015.
Bij opzeggingen tussen 14 augustus 2015 en 1 januari 2016 wordt een half jaar contributie geïnd. Bij opzeggingen ná 1 januari 2016 wordt de volledige contributie geïnd.